kontakt
panorama

Najlepsze ubezpieczenia w Dębicy.

ubezpieczenia domów i mieszkań

-PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA MOGĄ  BYĆ:

 

 • Domy jednorodzinne razem ze stałymi elementami
 • Mieszkania
 • Stałe elementy znajdujące się w mieszkaniu
 • Stałe elementy znajdujące się w domu jednorodzinnym
 • Mienie ruchome
 • Budynki gospodarcze
 • Obiekty małej architektury
 • Stałe elementy ogrodzenia
 • Zewnętrzne elementy anten satelitarnych i telewizyjnych
 • Dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie
 • Koszty poszukiwania przyczyny szkody

 

 

 

-ZAKRES UBEZPIECZENIA

 

Wszystkie wymienione powyższe elementy są objęte ubezpieczeniem od następujących zdarzeń losowych:

 • Pożar
 • Uderzenie pioruna
 • Wybuch
 • Upadek statku powietrznego
 • Zalanie
 •  Huragan
 • Grad
 • Spływ wód po zboczach
 • Osunięcie się ziemi
 • Zapadanie się ziemi
 • Lawina
 • Huk ponaddźwiękowy
 • Trzęsięnie ziemi
 • Przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna
 • Napór śniegu
 • Dym i sadza
 • Upadek drzewa lub masztu
 • Uderzenie pojazdu

 

Zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w powyższych podpunktach.

 

 

-ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ MOŻNA UBEZPIECZYĆ MIESZKANIE OD:

 

 • Kradzieży
 • Stłuczenia oszkleń
 • Następstw Nieszczęśliwych wypadków
 • Odpowiedzialności cywilnej
 • Ochrony prawnej

Współpracujemy z 22 towarzystwami!

800true dots bottomright 150true true 800none
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6