kontakt
panorama

Najlepsze ubezpieczenia w Dębicy.

ubezpieczenia firm

Ubezpieczenia dla firm to kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie straty finansowej. Jednak firma to nie tylko majątek, ale także pracownicy. Z myślą o nich przygotowaliśmy grupowe ubezpieczenia: NNW i na życie.

 

-MIENIE FIRMY

 

Jest to kompleksowa ochrona firmy od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży
z włamaniem i rabunku. Ubezpieczenie można objąć budynki, maszyny, budowle, urządzenia, wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, mienie osób trzecich oraz mienie osobiste pracowników.

 

-OC

 

Zapewnia ochronę od konsekwencji finansowych naprawienia szkody i wyrządzonej osobie trzeciej czynem niedozwolonym przez osoby objęte umową ubezpieczenia w związku
z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

 

-STRATA FINANSOWA

 

W ramach tej klauzuli ubezpieczane są koszty przerwy w prowadzeniu działalności  powstałe w wyniku szkody w mieniu

lub w następstwie nieszczęśliwego wypadku, któremu uległy by osoby wskazane na polisie.

 

-STACJONARNY SPRZĘT ELEKTRONICZNY:

 

W ramach tej klauzuli kompleksowo jest ubezpieczany stacjonarny sprzęt elektroniczny od pożaru, kradzieży z włamaniem i rabunku , działania energii elektrycznej, błędów w obsłudze, awarii sprzętu oraz wielu innych zdarzeń.

 

-NNW

 

W ramach tego ubezpieczenia jest chronione życie oraz zdrowie osób ubezpieczonych oraz pracowników firmy.

Współpracujemy z 22 towarzystwami!

800true dots bottomright 150true true 800none
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6