kontakt
panorama

Najlepsze ubezpieczenia w Dębicy.

ubezpieczenia na dożycie

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie z Gwarantowanym Zwrotem Składek oraz Ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest życie

i zdrowie Ubezpieczonego.

 

 -ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWE, KTÓRE WYSTĄPIŁY W OKRESIE UBEZPIECZENIA:

 

 • Dożycie przez Ubezpieczonego końca okresu ubezpieczenia
 • Śmierć Ubezpieczonego
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Trwałe kalectwo Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Poważny uraz Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Złamanie lub oparzenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 

-OKRES UBEZPIECZENIA

 

Okres  trwania umowy: 15,20,25 lat

Czas trwania umowy: max. do 70 roku życia

Wiek przystąpienia do ubezpieczenia: 1-55 lat

Współpracujemy z 22 towarzystwami!

800true dots bottomright 150true true 800none
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6