kontakt
panorama

Najlepsze ubezpieczenia w Dębicy.

ubezpieczenia turystyczne

ZAWIERAMY UMOWY UBEZPIECZENIA W ZAKRESIE:

 

 • Kosztów leczenia (w tym ratownictwa) i assistance
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Pomocy i ochrony prawnej
 • Bagażu podróżnego
 • Odpowiedzialności cywilnej
 • Rezygnacji z imprezy turystycznej
 • Przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • Anulacji biletu lotniczego, autokarowego, promowego
 • N życzenie klienta po opłaceniu dodatkowej składki, zakres umowy ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyka związane z:
 • Wykonywaniem pracy fizycznej
 • Następstwem chorób przewlekłych i nowotworowych
 • Uprawianiem sportów zimowych
 • Uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
 • Wyczynowym uprawianiem sportów
 • Uprawianiem sportów ekstremalnych
 • Utratą bądź zniszczeniem sprzętu sportowego

Współpracujemy z 22 towarzystwami!

800true dots bottomright 150true true 800none
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6