kontakt
panorama

Najlepsze ubezpieczenia w Dębicy.

ubezpieczenia rolne

Każdy rolnik zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to dotyczy wszystkich budynków znajdujących się na terenie gospodarstwa czyli budynków inwentarskich, mieszkalnych

i innych jeśli tylko znajdują się na terenie gospodarstwa.

 

 KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA BUDYNKU

Obowiązek ubezpieczenia danego budynku powstaje w momencie pokrycia go dachem. Ponadto w przypadku objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego, w którym budynki rolnicze nie są ubezpieczone, rolnik zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych najpóźniej w dniu objęcia tego gospodarstwa rolnego w posiadanie.

 

 CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Ubezpieczenie obejmuje fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy, schody, balkony, dachy, instalacje oraz stałe elementy wykończeniowe każdego

z ubezpieczonych budynków.

 

KIEDY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WYPŁACI ODSZKODOWANIE

Zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w przypadku zniszczeń spowodowanych przez zdarzenia losowe w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. ogień, huragan, opady śniegu, powódź, grad, podtopienia wskutek deszczu nawalnego, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpniecie, lawinę oraz upadek statku powietrznego.

Współpracujemy z 22 towarzystwami!

800true dots bottomright 150true true 800none
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6