kontakt
panorama

Najlepsze ubezpieczenia w Dębicy.

ubezpieczenia NNW

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym Ubezpieczony uległ w okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenia dodatkowe według wyboru Ubezpieczającego.

Ubezpieczenie można zawrzeć w wariancie podstawowym oraz rozszerzonym.

 

 

ZAKRES PODSTAWOWY OBEJMUJE:

 • Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  w środku lokomocji
 • Świadczenie usług Assistance- całodobowe usługi informacyjne w ramach infolinii Medycznej oraz infolinii turystycznej

 

ZAKRES ROZSZERZONY OBEJMUJE:

Zakres podstawowy oraz według wyboru Ubezpieczającego świadczenia dodatkowe wymienione w klauzulach:

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu
 • Inwalidztwo
 • Poważny uraz
 • Złamania kości
 • Oparzenia lub odmrożenia
 • Pobyt w szpitalu
 • Trwała niezdolność do pracy zarobkowej
 • Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Zwrot kosztów leczenia
 • Zwrot kosztów operacji plastycznych
 • Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego ubezpieczonego
 • Zwrot kosztów rehabilitacji
 • Porwanie

Współpracujemy z 22 towarzystwami!

800true dots bottomright 150true true 800none
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6